Esteu aquí

Comitè de Direcció

Presidència:

Sra. Carla Carbonell Cortés

Vicepresidència econòmica:

Sr. Miquel Àngel Vergara Alarcón

Secretaria:

Sr. Enric Bosch Moya

Tresoreria:

Sr. Antoni Zafra Fosas

Vocalia:

Sra. Manolita Domínguez León

Sra. Ema Vinuesa Casanovas

Sr. Marti Urgell Vidal

 

 

Estructura

Coordinador: Francesc Melià Segarra

Gestió cultural: Joan Sánchez González

Comunicació: Josep Maria Contel Ruiz

Secretaria, Atenció al Públic: Cristina Pérez González