traca i esmorzar

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Fraternitat de Baix
Tipus d'acte
Altres

celebració interna del començament de festa