creperie Fraternitat de Baix

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Fraternitat de Baix
Tipus d'acte
Àpats i gastronomia

Berenar popular de creps casolanes