"Origen" amb Alba Tor (poesia) i Dani Pucha (música)

Data Inici
Punt de festa
Plaça de les Dones del 36
Tipus d'acte
Espectacles