Tabals i gralles d’inici de Festa

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Activitats Populars
Tipus d'acte
Festa Popular

A la plaça de la Vila on s’intrepretarà el Timbgrallers. Organitza: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.