Dinar de Carmanyola amb el Veïnat

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Pç.Rovira
Tipus d'acte
Altres