Traca fu de festa

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Pç.Rovira
Tipus d'acte
Altres