Carrer Jesús

Enguany les onades colpegen la platja del carrer Jesús i ens arrosseguen a un mar on la vida lluita per obrir-se camí entre les nostres deixalles.

Que la Festa, l'Art de les llums, les formes, els colors i les músiques, ens ensenyi la llengua de l'esperança de restituir el blau del mar i el blau del cel i diluir el gris de la nostra petjada.