Art Sonor a la Festa Major amb Poesia Sonora Laura Llaneli i Barba Corsini (Eduard Scoffet i Pau).

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Perill
Tipus d'acte
Música en viu