Concurs de truites.

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Llibertat
Tipus d'acte
Àpats i gastronomia

Inscripcions al local de la Comissio