Entrega de premis de concursos i torneigs.

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Llibertat
Tipus d'acte
Altres

Premi al vencedor