15º torneig de botifarra

Data Inici
Punt de festa
Providència
Tipus d'acte
Altres

organitzat per lluis Coll.