Cover Grup

Data Inici
Data Final
Punt de festa
Joan Blanques de Baix
Tipus d'acte
Música en viu