11º trobada d'intercanvi de plaques de cava.

Data Inici
Punt de festa
Providència
Tipus d'acte
Exposicions

11º trobada d’intercanvi de plaques de cava.