Exposició "Feina, l'altra Festa Major

El Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis amb la col·laboració de la Fundació Festa Major de Gràcia, presenten l'exposició "Feina, l'altra Festa Major" una col·lecció de 24 retrats de festers de Gràcia, en el seu treball habitual alhora d'elaborar o construir les diferents peces que configuren un guarniment. És també un homenatge a totes aquestes persones anònimes i generoses que ofereixen part del seu temps a la societat.
L'exposició esta estructurada barrejant les dones i els homes a partir de la persona de més edat fins a la més jove, amb la intenció que el visitant vagi fonent mentalment les imatges i generi un encadenat, que li permeti veure en aquest curt espai de temps com es rejovenixen els protagonistes de la festa tot buscant el relleu generacional.
  

Districte de Gràcia del 26 de juliol al 31 d’agost.