Deixeu el pas lliure al costat dels escenaris

Per vostra seguretat i la de les demès persones deixem pas al costat dels empostissats o tarimes dels carrer guarnits. No fem el badoc mirant les actuacions, ja que aquesta actitud provoca que els demés visitants no puguin moure’s amb llibertat. Evitem els taps i procurem mouren’s amb les mateixes direccions que ho fan la majoria de persones i estem sempre atents a les instruccions que de de l’organització de cadascun dels carrers o places ens pugin donar o a les de les forces de seguretat.
Entre tots farem unes festes més segures.