Representació de La Revolta de les Quintes de 1870