Respectem el guarnit

L’element principal de la Festa Major de Gràcia que li dóna la seva singularitat i que la converteix en festa d’interès tradicional, és el guarniment i les diferents peces que el configuren. I preservar la seva conservació és una tasca tant dels veïns com dels visitants. Per aquesta raó la Fundació Festa Major de Gràcia amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, continua amb la campanya Respecteu el guarnit iniciada en la passada festa major del 2014, a través de ventalls, cartells i fulletons en diferents idiomes, a més a més d’una nota al programa oficial, sensibilitzant als visitants que estiguin interessats per alguna de les peces d’algun guarniment a demanar-la als responsables dels carrers i places i recollir-la el dia 22 d’agost. Diferents accions que pretenen conscienciar als visitants en el respecte dels guarnits.