Concurs Guarniments de Balcons i Portalades

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2015, reunits a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer de l’Alzina, 9, els membres del jurat del Concurs de Guarniments de Balcons i Portalades de la Festa Major 2015 format per: Carles Julià Tomàs, Reis Estruch Payà, Marc Delgado Garcia, Clara Miras de Mena i Jordi Cabestany Mercader, acorden atorgar els premis següents

Primer premi d’honor Gràcia Dolça, carrer Santa Rosa, 14 pral 2n.

Segon premi d’honor Tribuna SMS, carrer Luis Antunez, 7, 2n 1r.

Tercer premi d’honor Una de dracs, carrer Astúries, 31, 1r.

Quart premi La Mina de l’Or, carrer Or, 8 pral. 2n.

Cinquè premi La Festa, Cultura de dia i Cultura de Nit, carrer Maspons, 6.

Sisè premi La nau, plaça Revolució de Setembre, 1, 1r 1r.

Setè premi La Maceta Trecicla. Crecimiento de plantas, flores y instrumentos, carrer Progrés, 38, local.

Vuitè premi L'Alquimista, carrer de la Riera de Sant Miquel, 59.

Novè premi La casa de l'arbre, carrer Martínez de la Rosa, 19, baix.

Desè premi L'infern de Gràcia, carrer Sant Pere Màrtir, 21, pral 1a.

Onzè premi El Drac de Gaudistrol, carrer Monistrol 37, 2n 1r.

Dotzè premi Volando voy volando vengo, carrer Torrijos 14, local 1.

Tretzè premi Laboratorio, carrer Guilleries, 16, local.

Catorzè premi El tercer ull, carrer Torrent de l'Olla, 164 baixos.

Quinzè premi Delirio Tropical, carrer Topazi, 16, 3r 1r.

Setzè premi Casa Lupe. Gat Gegant, carrer Torrent de l'Olla, 39, 3r 2n.

Dissetè premi Princesa del bosque, carrer Sant Marc, 7, local B.

Divuitè premi Graciasitos, carrer Verntallat, 34 baixos.

Dinovè premi Casa de Xochimilco, carrer Tordera 52, local.

Vintè premi El Jardí de les Delícies, carrer Diluvi 10, local.

Vint-i-unè premi La màgia de les mans, carrer Torrent de l'Olla, 87.

Vint-i-dosè premi Summer Time, carrer Guilleries, 3, local 1.

Vint-i-tresè premi El Costurer, carrer Mare de Déu dels Desemparats, 24.

Vint-i-quatrè premi El llunyà i fantàstic Castell de la Tarantella, carrer Fraternitat, 37

Vint-i-cinquè premi Arte, carrer Sant Gabriel, 17, 1r.

Vint-i-sisè premi Kuki- La amenaza de la plaza, plaça del Sol, 8, 3-2.

Vint-i-setè premi En el mar hay de todo, Travessera de Gracia, 129, local.

Vint-i-vuitè premi Papallones d'estiu, carrer Astúries, 43.

Vint-i-novè premi Extra Extra! Robot alienigena ataca la residència!, carrer Siracusa, 23.

Trentè premi Caputxeta i el Llop, carrer Providència, 17.

Trentaunè premi El Bosc del Nord, Plaça del Nord, 19.

Trentadosè premi Vica el “gato”, carrer Montmany, 24 bis.

Trentatresè premi Pagar o no pagar, carrer Montamany, 37, pral.1a.

Trentaquatrè premi Catalunya-Nyam, Jardins Manuel Torrente.

Trentacinquè premi Visca la revolució Sexual!, carrer Torrent de l’Olla, 145 baixos.