El carrer Verdi del mig es proclama guanyador del concurs de guarniments de la Festa Major 2015

En un l’acte celebrat el dilluns 17 d’agost a la plaça del Sol, el carrer Verdi del mig amb el seu guarniment sobre el Japó tradicional ha guanyat el primer premi d’honor dels carrers i places de la Festa Major de Gràcia 2015.

 

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2015, reunits a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer de l’Alzina, 9, els membres del jurat del Concurs de Guarniments de Carrers de la Festa Major 2015 format per: Sònia Cabestany, Joan Galí, Mercè Galí, Lluís Ibarz, Estanislau Roca, Míriam Ventura i Oriol Vilaseca i actuant com a secretari Jordi Badal Josa. Acorden atorgar els premis següents

Primer Premi d'Honor: carrer Verdi     

            

Segon Premi d'Honor: carrer Fraternitat de baix

 

Tercer Premi d'Honor: Travessia de Sant Antoni

 

Quart Premi: carrer Progrés

Cinquè Premi: carrer Mozart

Sisè Premi: carrer Joan Blanques de baix de tot

Setè Premi: carrer Joan Blanques de baix

Vuitè Premi: carrer Puigmartí

Novè Premi: carrer Perla

Desè Premi: carrer Llibertat

Onzè Premi: carrer Providència

Dotzè Premi: carrer Tordera

Tretzè Premi: plaça de la Vila

Catorzè Premi: carrer Ciudad Real

Quinzè Premi: carrer Berga

Setzè Premi: plaça Rovira i Trias

Dissetè Premi: placeta Sant Miquel - carrer Luis Antúnez

Divuitè Premi: carrer Perill

 

Categories especials

Premi a la reutilització: carrer Mozart

Premi a la portalada: carrer Progrés

Premi al sostre: carrer Fraternitat de baix

Premi a la il·luminació: carrer Verdi del mig

Premi al detall artístic: Travessia Sant Antoni

Menció recuperació històrica: Travessia Sant Antoni

 

Concurs de portades de programa

Primer Premi: carrer Berga

Segon Premi: carrer Mozart

Tercer Premi: plaça Rovira i Trias

 

Premi Dolça Festa: carrer Joan Blanques de baix