LA FUNDACIÓ BUSCA TÈCNIC/A D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Enviar CV's a [email protected] fins el 27-06-2021 a les 23 hores

Oferta laboral: Tècnic/a d’atenció al públic a Fundació Festa Major de Gràcia

Perfil:

 • Persona amb continuïtat dins de la Fundació. Amb ganes per aprendre i responsabilitat amb les tasques assignades.
 • Persona empàtica, pacient, resolutiva i amb dots socials.
 • Capacitat de treballar en equip i de manera autònoma.
 • Amb coneixements i experiència de gestió d’oficina.
 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 
 • Coneixements en tractament d’imatges i disseny.
 • Coneixements bàsics de xarxes socials.
 • Relació amb la Festa Major de Gràcia.
 • Amb disponibilitat horària planificada.
 • Incorporació immediata.

Tasques:

 • Apertura i tancament de l’equipament cultural Albert Musons.
 • Recepció de visitants a l’equipament i resposta a dubtes que puguin plantejar.
 • Atenció telefònica i gestió del correu electrònic d’informació. 
 • Contacte telefònic amb les entitats i membres de la Fundació.
 • Gestió i actualització de llistes de contactes de l’entitat.
 • Gestió, recepció i classificació de les obres i treballs que participen en els diferents concursos que organitza l’entitat.
 • Contacte directe amb proveïdors de material d’oficina, de neteja i d’altres serveis relacionats amb l’equipament.
 • Impressió de documents, preparació de trameses per a les reunions, enquadernació i papereria diversa.
 • Producció de dossiers físics per a concursos i activitats tant de Festa Major de Gràcia com de la resta d’activitats de l’any.
 • Producció i disseny de cartells i imatges gràfiques per a concursos, activitats o xarxes socials.
 • Manteniment al dia de l’arxiu fotogràfic de la Fundació Festa Major de Gràcia tant intern com extern a través del web de la Fundació.
 • Mantenir l’arxiu de la Fundació.
 • Suport a l’equip de realització d’activitats de la Fundació.
 • Treball constant i continu amb el gestor cultural de l’entitat.

Condicions:

Horari:  MITJA JORNADA DE 16H A 20H I MESOS DE JULIOL/AGOST JORNADA COMPLETA

Salari:  SEGONS CONVENI 688,43 € BRUTS MENSUALS * 14 PAGUES 

Vacances:  Sempre al setembre, última d’agost i 3 setmanes de setembre. 

Recepció de currículums fins al 27 de juny a les 23h.

Enviar currículums en còpia a les següents adreces: [email protected] [email protected]