Aquesta Festa Major vine a fer la millor foto!

CONCURS FOTOGRAFIA FM22

Un any més torna el concurs de Fotografia de la Festa Major de Gràcia organitzat per la Fundació Festa Major de Gràcia i el Taller d'Història de Gràcia. Aquest concurs que arriba a la 25a edició  s'actualitza i es digitalitza en tot el procès de presentació de les imatges així com busca nous partenariats per fer més atractius els premis i la competició. Aquest nou partenariat és la botiga Wonder Photo Shop Fujifilm del carrer Gran de Gràcia, 1. Busca la millor imatge de la festa, la que millor representi aquesta festa de la represa a la normalitat i participa a aquest concurs! Pots endur-te fins a 600€ de premi!

CONSULTA LES BASES COMPLETES AQUÍ:

 • La inscripció és gratuïta.
 • Poden prendre part en aquest concurs totes les persones que presentin fins un màxim de tres fotografíes per participant.
 • Les fotografies es presentaran en format digital des del 27 de setembre al 14 d’octubre de 2022 al correu [email protected].
 • Les persones concursants haura d’enviar un únic correu electrònic (o we transfer) amb la totalitat de les obres presentades a concurs. Per una banda s’haurà d’adjuntar les fotografies on títol de l’arxiu fotogràfic ha de tenir un pesudònim i aquest ha de ser el mateix per a tots els arxius que es presentin a concurs (Ex: Ulises1, Ulises 2, Ulises3). Adjunt amb l’arxiu fotogràfic s’ha de lliurar un document Word de plica en el que consti el pseudònim amb la resta d’informació de l’autoria: Nom i cognoms de l'autor/a, DNI, adreça electrónica, postal i telèfon de contacte.

- El format de les fotografies pot ser vertical o horitzontal amb un mínim de 300 dp i una qualitat que permeti a la imatge ser reproduïda en mides de 30x40cm sense perdre qualtat.

- No s’acceptaran fotografies amb filtres, moviment o retocs digitals amb la única excepció de transferir del color al blanc i negre, enfocar, regular la llum o retallar la imatge.

- Les fotografies es poden presentar en blanc i negre o color.

 • El tema de les fotografies del concurs haurà de ser sobre la Festa Majar de Gràcia de l'any 2022 i preferentment "de les places i carrers guarnits", incloent també el procés de muntatge dels dies anteriors a la festa.

- Les fotografíes que es presentin en un format diferents als citats en les bases seran desqualificades, així com els que no fomentin els valors cívics i culturals de la festa.

- D’entre totes les obres presentades, un primer jurat escollirà les 100 millors fotografies, que seran les que seran impreses per part de l’organització per tal de formar part de l’exposició que tindrà lloc durant la tardor de 2022.

 • D’entre aquestes 100 millors fotografies, un jurat qualificador que estarà integrat per persones de reconegut prestigi en el món cultural i artístic escolliran les obres premiades i les mencions. El jurat vetllarà en tot moment per l'estricte compliment de les normes del concurs.
 • El veredicte del concurs es donarà a conèixer durant el mes de novembre de 2022 a la seu de l'Ajuntament de la Vila de Gracia en data i hora que se'ls comunicarà per correu elctrònic. És obligatòria l'assistència a l'acte, i en el cas que el guanyador o guanyadora no estigués present, o degudament representat, el premi es declararà desert.
 • El veredicte del jurat serà inapel.lable.
 • Totes les fotografies, premiadas o no, quedaran en poder de l'organització, que les dipositarà posteriorment a l'arxiu històric de la Fundació Festa Major de Gràcia, per engrandir el fons documental d'imatges de la festa.
 • Les autores i autors autoritzen a l'organització i a l'arxiu municipal del districte la reproducció i comunicació pública de les obres, sempre que es faci per a la divulgació de la festa o la història de Gràcia, i que s'hi faci constar sempre l’autoria de l'obra reproduïda.
 • Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases que sorgeixi, serà resolta per l'organització i obligadament acceptada  pels participants.
 • La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes normes en tots el seus punts.
 • PREMIS

1r Premi: Diploma, obsequi I 600€ de premi.

2n Premi:Diploma, obsequi i una càmera de fotos INSTAX MINI 11 SKY-BLUE CAMERA BUNDLE.

3r Premi: Diploma, i val per realitzar 50 còpies format 10x10 o instapack / o 10x15 de manera gratuïta a Wonder Photo Shop del carrer Gran de Gràcia, 1.

Menció Can Musons a la foto més festera: A la foto que millor reflecteixi el treball de la comunitat festera i l'esperit de la festa. Diploma, obsequi i 150 € de premi

Menció Can Musons a la foto més dolça: A la foto que capti el moment més dolç de la festa o retrati guarnits de tematica dolça o de la festa de Sant Medir. Diploma, obsequi i 150 de premi

Menció Can Musons a la foto més castellera: A la foto que capti el moment més casteller de la setmana de festa major. Diploma, obsequi i 150 € de premi.