El carrer Verdi es proclama guanyador del concurs de guarniments de la Festa Major 2012

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2012, reunits a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Igualada núm. 10, els membres del jurat del Concurs de Guarniments de Carrers de la Festa Major 2012 format per: Victòria Ibars i Pallàs, Xavier Gómez i Batista, Ramón Tort i Arnau, Enric Soldevila i Lozano, Carmen Masnou i Puig, Cristina Rovira i Font i Carles Galindo i Trallero, acorden atorgar els premis següents:

Carrer Fraternitat de baix, tercer premi

CATEGORIES  ESPECIALS

PREMI A LA REUTILITZACIÓ, Carrer MOZART
PREMI A LA IL·LUMINACIÓ, Carrer JOAN BLANQUES (ENCARNACIÓ-CONGOST)
PREMI A LA INNOVACIÓ, Carrer MOZART
PREMI AL DETALL ARTÍSTIC, Carrer JOAN BLANQUES BAIX DE TOT (FLOCS DE NEU)
PREMI AL SOSTRE, Carrer MOZART
PREMI A LA PORTADA, Carrer MOZART

Carrer Mozart, segon premi


CATEGORIA GENERAL

DIVUITÈ PREMI, Carrer CAMPRODON, 97 PUNTS 
DISSETÈ PREMI, Plaça ROVIRA, 141 PUNTS
SETZÈ PREMI, Carrer CIUDAD REAL, 151 PUNTS
QUINZÈ PREMI, Carrer PERLA, 153 PUNTS
CATORZÈ PREMI, Carrer TORDERA, 155 PUNTS
TRETZÈ PREMI, Carrer PUIGMARTÍ, 186 PUNTS
DOTZÈ PREMI, Carrer FRATERNITAT (ETIS), 195 PUNTS
ONZÈ PREMI, Carrer LLIBERTAT, 201 PUNTS
DESÈ PREMI, Carrer JOAN BLANQUES (SANT LLUIS-ENCARNACIÓ), 202 PUNTS
NOVÈ PREMI, Placeta SANT MIQUEL, 203 PUNTS
VUITÈ PREMI, Carrer BERGA, 211 PUNTS
SETÈ PREMI, Carrer JOAN BLANQUES BAIX DE TOT, 248 PUNTS
SISÈ PREMI, Carrer JOAN BLANQUES (ENCARNACIÓ-CONGOST), 255 PUNTS
CINQUÈ PREMI, Carrer PROGRÉS, 256 PUNTS
QUART PREMI, Plaça DE LA VILA, 263 PUNTS

Carrer Verdi, primer Premi

TERCER PREMI D’HONOR, Carrer FRATERNITAT (EFIT), 265 PUNTS
SEGON PREMI D’HONOR, Carrer MOZART, 295 PUNTS
PRIMER PREMI D’HONOR, Carrer VERDI, 308 PUNTS