Premis del concurs de balcons i portalades guarnides Festa Major 2012

Primer premi de balcons i portalades

PRIMER PREMI D’HONOR, SUEÑOS PERPETUOS,C. Sta. Perpètua, 30, 1r 2a
SEGON PREMI D’HONOR, VIVINT ALS NÚVOLS, Pç. del Nord, 1, 3r
TERCER PREMI D’HONOR, EL TEATRE DE GRÀCIA, C. Gran de Gràcia, 210, pral. 2a
QUART PREMI, COSIM AMB GRÀCIA, C. Puigmartí, 22, 1r 2a
CINQUÈ PREMI, GURMITETRI'S, C. Santa Magdalena, 12
SISÈ PREMI, SERENATA AL PARC DE LES PAPALLONES, C. Encarnació, 31, bis
SETÈ PREMI, LA PARADA, C. Milà i Fontanals, 36, 1r 1a
VUITÈ PREMI, INSOMNI D'UNA NIT D'ESTIU, Torrent de l'Olla, 164, bxs.
NOVÈ PREMI, PANDORA EN ORIGAMI, C. Minerva, 11, 1r 2a
DESÈ PREMI, LA PRIMAVERA DELS SOMRIURES, C. Igualada, 33, bxs. 1a

Segon premi de balcons i portalades

ONZÈ PREMI, LA MARIETA, ESTIU 2012, C. Verdi, 75
DOTZÈ PREMI, L'ARBRE DELS DESITJOS, Travessera de Gràcia, 176, local 2
TRETZÈ PREMI, CULTUPOPULIS, Pç. del Nord, 7-10
CATORZÈ PREMI, TUTAN-C'MON!!, C. Sant Salvador, 43, 2n 2a
QUINZÈ PREMI, LA GRAN CARGOLADA, Jardins Manuel Torrente
SETZÈ PREMI, A CASA INDIGNADA, C. Verdi, 58, local 1
DISSETÈ PREMI, LES MIL I UNA FESTES DE GRÀCIA, C. Martínez de la Rosa, 57, 1r 2a
DIVUITÈ PREMI, UN TOC DE GRÀCIA, C. Luis Antúnez, 7, 2n 1a
DINOVÈ PREMI, PRÍNCIPE CON GRACIA, C. Sant Marc, 7, local 13
VINTÈ PREMI, IN EXTREMIS, C. Verdi, 63, bxs.

Tercer premi de balcons i portalades

VINT-I-UNÈ PREMI, ALEGRIA, C. Astúries, 80, 2n 2a
VINT-I-DOSÈ PREMI, DANSAIRES, Torrent d'en Vidalet, 43
VINT-I-TRESÈ PREMI, LES FLORS DELS AVIS DE SALUS GRÀCIA, C. Mare de Déu dels Desemparats, 2-4
VINT-I-QUATRÈ PREMI, ANGRY BIRDS, C. Siracusa, 23-29
VINT-I-CINQUÈ PREMI, FESTES DE GRÀCIA OLD SCHOOL, C. Ramón y Cajal, 29, bxs.
VINT-I-SISÈ PREMI, TOT EL MAR HI CAP EN UN BALCÓ... SI HO SAPS ACOMODAR, C. Biada, 6, pral. 3a
VINT-I-SETÈ PREMI, FEMALE TROUBLE, C. Montseny, 15, 3r
VINT-I-VUITÈ PREMI, CULTURA CHILENO-CATALANA, C. Torrijos, 53
VINT-I-NOVÈ PREMI, BALLEM SARDANES. LA FESTA MAJOR!, C. Santa Àgata, 3, pral. 2a