La Fundació Festa Major de Gràcia, cofundadora de la Federació dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

El passat dijous 23 de maig, al Centre de Cultura Popular La Violeta, els representants de l’Associació Cultural Albopás, la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, la Fundació de Festa Major de Gràcia, l’Associació Gastronòmica i Cultural de Gràcia, el Cargol Graciós i l’Associació per la Tradició musical TRAM, van signar l’acte fundacional i aprovar els estatuts de la Federació dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia.
Una nova entitat, que inicia la seva singladura a Gràcia per a promoure i difondre festes tradicionals i contemporànies, que amb motiu de Sant Antoni Abat es realitzen a Sa Pobla i al barri de Gràcia de Barcelona, i de la que es van donar les primeres passes, el 28 de gener de 2012, quan amb motiu dels foguerons de Sant Antoni a Gràcia, es signa un primer document fundacional.
De l’acte celebrat el 23 de maig en va sortir la següent junta directiva:
President: Associació Cultural Albopás, Sr. Antoni Torrens.
Vicepresident: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, Sr. Guillem Roma.
Tresorer: Fundació de Festa Major de Gràcia, Sr. Ricard Estruch.
Secretari: Associació Gastronòmica i Cultural de Gràcia, el Cargol Graciós, Sr. Emeterio Frago.
Vocal: Associació per la Tradició musical TRAM, Sr.Jordi Fábregas.