Respectem el guarnit

L’element principal de la Festa Major de Gràcia que li dóna la seva singularitat i que la converteix en festa d’interès tradicional, és el guarniment i les diferents peces que el configuren. I preservar la seva conservació és una tasca tant dels veïns com dels visitants. Si desitgeu alguna peça d’un guarnit demaneu-la als responsables dels carrers i places i recolliu-la el dia 22 d’agost. Així tothom gaudirà tots els dies de la festa com tu.