Sentit obligatori en el carrers guarnits en moments de màxim aforament

L’accés de sentit obligatori, té com objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Un pla que preveu que els carrers guarnits en moments de màxim aforament i concentració de visitants, pugin si s’escau activar el sentit únic, amb senyalització especifica, tanques provisionals i informant els visitants de l’itinerari recomanat a partir d’aquells moment. D’aquesta manera es preveu una major fluïdesa a l’hora de circular per l’interior dels carrers.

També està previst que els carrers Tordera, Llibertat, Progrés, Fraternitat, Verdi i Mozart, disposin d’un control d’accés a través dels suports d’una empresa especialitzada.