Els “ZOMBIS” de progrés han guanyat el premi de l’Itinerari Festiu 2014

Els participants en l’Itinerari Festiu de la Festa Major de Gràcia 2014, efectuats entre els ies 15 i 20 d’agost, organitzat pel Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis amb la col·laboració de la Fundació Festa Major de Gràcia, han fet la votació i han trobat que el millor guarnit és el del carrer Progrés, seguit dels guarniments del carrer Verdi i Fraternitat de baix, per aquest ordre.