Entrega de premis del 18è Concurs de Pintura Ràpida Festa Major de Gràcia 2014

Reunits a les 20,30 hores del dia 14 d’octubre a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer Alzina, 9, els membres del Jurat del 18è Concurs de Pintura Ràpida de la Festa Major de Gràcia 2014 format per:

Conxita Martínez Busto (Galeria Comas)

Joan Masip De La Cuesta (Agrupació d’Aquarel•listes de Catalunya)

Albert Gran Guri (Galeria Atelier)

I actuant com a secretari del jurat: Francesc Melià Segarra

Acorden atorgar els premis següents:

Categories:

A) Fins a 14 anys

El Jurat a decidit declarar-lo desert.

B) De 15 a 18 anys

El Jurat a decidit declarar-lo desert.

C) Més de 18 anys

Mencions d’honor

3a Menció d’honor: Maria Losada Pérez

2a Menció d’honor: Antonio Darias Martínez

1a Menció d’honor: Esteher Camín Pascual

Segon premi: 

Maria Muntadas - P. Desvalls

Primer premi:

Joan Coch Rey

 

Galeria d'imatges