LA PLAÇA DEL POBLE ROMANÍ TORNA A LA FESTA MAJOR

En la passada reunió de patronat de la Fundació de la Festa Major de Gràcia celebrada a l’espai cultural Albert Musons el passat 17 de maig es va aprovar, per unanimitat, el retorn de la Plaça del Poble Romaní com a espai guarnit per a l’edició de 2016. Aquest retorn, es va ratificar de manera formal en aquesta reunió de patronat malgrat que els seus organitzadors ja havien començat la preparació dels guarnits per arribar a temps al 15 d’agost. D’aquesta manera, la Plaça del Poble Romaní entra a formar part de la Fundació de la Festa Major de Gràcia i amb ells, la Festa Major arriba a la xifra de 20 carrers guarnits per a aquesta edició.

Després de 8 anys d’espera a la retirada de barracons i d’obres a la plaça, l’Associació dels Joves Gitanos de Gràcia, entitat que organitzava la festa major en aquest espai, podrà tornar a celebrar la festa, a la que ells denominen com “la seva plaça”. No obstant, per a aquesta nova etapa de festa major a la Plaça del Poble Romaní, l’associació també podrà comptar amb el suport de FORCAT (Foment de la Rumba Catalana). Gràcies a aquesta unió, enguany, la Plaça del Poble Romaní comptarà amb tallers i programació especial que convertirà la plaça en la Plaça de la Rumba Catalana, un dels distintius identificatius de la Vila de Gràcia.

Des de la Fundació de la Festa Major de Gràcia celebrem aquest retorn i desitgem molta sort en aquesta nova etapa a tot el col·lectiu que ens farà gaudir de la rumba catalana i la cultura gitana aquest mes d’agost. Benvinguts i ben tornats!!!