COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA

Amb aquest comunicat, la Fundació de la Festa Major de Gràcia vol aclarir el següent:

La Fundació de la Festa Major de Gràcia no s'ha adherit a cap manifest respecte als fets ocorreguts a Gràcia en les darreres jornades. Per normativa interna, la Fundació de la Festa Major de Gràcia no pot donar recolzament a cap manifest sense consular-ho amb la totalitat dels seus membres, cosa que a hores d'ara encara no s'ha realitzat.

Així mateix, la Fundació de la Festa Major de Gràcia valora tota iniciativa social de la Vila, però també condemna qualsevol tipus de violència,