Llistat de Premis Festa Major de Gràcia 2016

En l’acte celebrat el dimecres 17 d’agost a la plaça de la Vila de Gràcia, el carrer Fraternitat de baix amb el seu guarniment sobre La mar salada ha guanyat el primer premi d’honor dels carrers i places de la Festa Major de Gràcia 2016.

 

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2016, reunits a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer de l’Alzina, 9, els membres del jurat del Concurs de Guarniments de Carrers de la Festa Major 2016 format per: Sònia Cabestany, Lluís Ibarz, Maria Juan, Josep Sala, Marta Altamira, Arcadi Poch i Enric Romani i actuant com a secretari Jordi Badal Josa. Acorden atorgar els premis següents

Carrers i Places Guarnides:

Primer Premi d'Honor: carrer Fraternitat de baix

Segon Premi d'Honor: carrer Joan Blanques de baix de tot

Tercer Premi d'Honor: Tordera

Quart Premi: carrer Travessia de Sant Antoni

Cinquè Premi: carrer Progrés

Sisè Premi: plaça Rovira i Trias

Setè Premi: carrer Verdi

Vuitè Premi: carrer Fraternitat de dalt

Novè Premi: carrer Mozart

Desè Premi: plaça de la Vila

Onzè Premi: carrer Llibertat

Dotzè Premi: carrer Perla

Tretzè Premi: carrer Puigmartí

Catorzè Premi: carrer Providència

Quinzè Premi: carrer Blanques de baix

Setzè Premi: carrer Berga

Dissetè Premi: carrer Perill

Divuitè Premi: placeta Sant Miquel - carrer Luis Antúnez

Dinovè Premi carrer Ciudad Real

Vintè Premi plaça Poble Romani

 

 

Categories especials:

Premi a la reutilització: plaça de la Vila

Premi a la portalada: carrer Fraternitat de baix

Premi al sostre: carrer Joan Blanques de baix de tot

Premi a la il·luminació: plaça Rovira

Premi al detall artístic: Travessia Sant Antoni

Menció especial: placeta Sant Miquel - carrer Luis Antúnez

 

Concurs de portades de programa:

Primer Premi: carrer Travessia Sant Antoni

Segon Premi: carrer Mozart

Tercer Premi: carrer Perill

 

Premi Dolça Festa (Atorgat per la Federació de Colles de Sant Medir): carrer Providència