EL CARRER JESÚS TORNA A LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA

El passat 22 de desembre a les 21h a l’espai Cultural Can Musons, seu de la Fundació de la Festa Major de Gràcia es va celebrar la reunió de patronat de final d’any. En aquesta reunió on hi eren presents el comitè de direcció, els patrons físics i els patrons dels carrers- representants de tots i cadascú de tots els carrers guarnits-, així com a un representant del Districte de Gràcia es va donar una bona nova. A part dels temes ordinaris de l’ordre del dia es va aprovar també per unanimitat l’entrada al patronat d’un nou patró representant de carrer: el que representarà a la comissió de festes del carrer Jesús.

Amb aquest darrer pas formal davant del patronat, es dóna per aprovada l’acceptació de la Comissió de Festes del carrer Jesús (entre Sant Pere Màrtir i carrer Gran) dins de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, sent així un total de 21 espais guarnits que aquest 2017 faran Festa Major. Aquest, és el darrer pas formal per a que la comissió pugui realitzar Festa Major ja que prèviament, tal i com diu el nostre règim intern, ha hagut de rebre el vist-i-plau tant de Districte de Gràcia com de bombers i Guàrdia Urbana conforme és viable i factible tallar el trànsit d’aquell carrer durant més d’una setmana i que això no afecti en alt grau a la mobilitat dels veïns. A més a més, la comissió ha d’estar registrada a Justícia com a Associació. Per altra banda s’haurà hagut de realitzar assemblees amb els veïns del carrer i haver recollit les signatures a favor i en contra de la totalitat de veïns que viuen al tram del carrer que vol fer Festa Major i els contigus que puguin veure’s afectat i que hi hagi almenys la meitat més u de signatures a favor.

Tots aquests passos han acabat complint-se fins arribar a l’acceptació formal de la comissió de festes dins del Patronat de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. El representant d’aquest carrer guarnit dins del patronat serà en Kepa-Luis Huarte-Mendicoa. Per tots els membres de la Fundació i tots els amics de la Festa Major de Gràcia és sempre motiu d’alegria el fet de sumar nous carrers festers, però el cas de Jesús és a més a més, motiu de felicitació especial, ja que és un dels carrers que històricament ja havia estat guarnit. Per tant, parlem d’una recuperació després d’un llarg parèntesis ja que aquest tram de carrer no guarnia ni feia Festa Major des dels anys 30. A l’arxiu de la Fundació apareix el programa del carrer Jesús en aquest mateix tram l’any 1927 i 1928, sent el 1927 quan va guanyar un accèssit valorat en 50 pessetes. Per tant, tornem a tenir una comissió de festes més que recuperem de la memòria dels anys passats. Bentornats Jesús!!