Sentit obligatori en el carrers guarnits i segona corona de seguretat en els moments de màxim aforament

L’accés de sentit obligatori, té com objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Un pla que preveu que els carrers guarnits en moments de màxim aforament i concentració de visitants, pugin si s’escau activar el sentit únic, amb senyalització especifica, tanques provisionals i informant els visitants de l’itinerari recomanat a partir d’aquells moment. D’aquesta manera es preveu una major fluïdesa a l’hora de circular per l’interior dels carrers.

Com en altres anys, també està previst que els carrers Tordera, Llibertat, Progrés, Fraternitat, Travessia Sant Antoni, Verdi, Joan Blanques de baix de tot i Mozart, disposin d’un control d’accés a través dels suports d’una empresa especialitzada.

Complementant aquestes direccions obligatories durant la Festa Major d’enguany, està previst habilitar en els moments de màxima afluència una segona corona de control d’accessos supervisada per efectius de la Guàrdia Urbana.