S'INAUGURA "FESTERS, UN ANY FENT FESTA!"

Dimarts 3 d’abril de 2018 es va inaugurar a Can Musons la darrera de les exposicions que ens deixa el Bicentenari de la Festa Major de Gràcia. Com a epíleg d’aquest any, aquesta exposició ens mostra que la Festa Major, amb tots els seus valors i les seves grandeses, no seria res sense la gent que hi ha darrera. Encara que soni tòpic, la festa és festa perquè és de i per la gent. No es podia acabar aquest any de celebracions sense fer un homenatge als artífex de la festa.

L’objectiu d’aquesta exposició és subratllar allò que per quotidià passa desapercebut o sense importància. Qui visiti l’exposició veurà que la festa major gracienca es prepara durant tot l’any i que els festers passen per tot el cicle festiu de l’any organitzant activitats per recollir fons per a poder realitzar els guarnits i la festa major de l’any següent. Aquesta realitat òbvia per a qualsevol persona vinculada amb la festa és poc explicada i conseqüentment poc coneguda per la majoria de la ciutadania. Fer difusió d’aquesta realitat posa en valor la figura del fester i fa redimensionar la festa com a quelcom més que set dies de música i gresca. Quan descobreixes aquesta realitat te’n adones que la Festa Major de Gràcia és un escenari importantíssim de cohesió social i un patrimoni social i cultural que cal preservar ja que d’ell en depèn la identitat gracienca.

La proposta expositiva és molt visual i contemporània. Una lectura simple passarà per sobre els àmbits que reprodueixen petits sets escenogràfics i l’ajudarà a dimensionar el treball anual dels festers. Una lectura més profunda i reflexiva descobrirà en els objectes exposats i en els actes organitzats pels festers una manera d’entendre la vida i l’espai públic de la societat gracienca. Veurà i entendrà que gràcies a la “necessitat” de cobrir les despeses que es generen de l’activitat de la festa major, els festers ocupen i s’ocupen del seu espai urbà dinamitzant-lo durant tot l’any des de la base creant espais de trobada veïnal que fan que Gràcia mantingui l’esperit de Vila malgrat estar dins de Barcelona. Com a conclusió d’aquesta visita es pot descobrir la vitrina central on s’exposen els diferents premis i distincions que s’han concedit tant a la festa com a Fundació a través dels anys. Com a final del recorregut, el visitant pot comprendre per què aquesta festa és tan especial i ha rebut tants premis. I això es respon amb l’exposició: perquè més enllà de la festa hi ha un veïnat actiu que s’estima el territori i que es manté actiu durant tot l’any amb l’objectiu de fer festa major.

L’acte d’inauguració de l’exposició va ser presidit per na Marta Duñach, consellera de cultura del Districte de Gràcia; en Gerard Ardanuy, President del Districte de Gràcia i na Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Tots ells van dirigir unes paraules al públic assistent abans d’oferir el tradicional brindis inaugural. La festa va continuar fins la nit on els amants de la feta major i els festers de diferents comissions van tenir un espai de trobada i on sentir-se reflectits en qualsevol dels diferents àmbits.

L’exposició “Festers, un any fent festa!” es podrà visitar a l’espai Cultural Albert Musons (c/Alzina, 9) de dilluns a divendres de 17 a 21h. Amb l’objectiu de difondre el missatge poc conegut d’aquesta exposició es pretén fer durar el muntatge expositiu fins a festa major que és quan puja el pic de visitants de l’espai.