NOU COMITÈ DE DIRECCIÓ A LA FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA

El passat dimarts 5 de juny de 2018 la Fundació Festa Major de Gràcia va viure una jornada històrica per l’entitat. En el patronat celebrat a Can Musons en presència de tots els patrons i patrones de la festa es van celebrar eleccions i es va aconseguir un nou comitè de direcció.

La presidenta del comitè de direcció de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell repeteix un mandat més de quatre anys amb algunes altes i baixes en el seu equip de treball. Les persones que marxen del comitè de direcció i que n’han format part en aquests darrers quatre anys són en Toni Zafra, qui ostentava el càrrec de tresorer de l’entitat; Miquel Àngel Vergara, qui ocupava el càrrec de vicepresidència i Manolita Domínguez, qui ocupava una de les vocalies de l’entitat.

Després de l’elecció de la candidatura de Carla Carbonell per part del patronat es va proclamar la llista de membres del comitè de direcció que queda de la següent manera:

COMITÈ DE DIRECCIÓ:

Presidència: Carla Carbonell

Vicepresidència: Guillem Espriu

Tresoreria: Eli Ramírez

Secretaria: Montse Torres

Vocalia: Ema Vinuesa

Vocalia: Martí Urgell

Vocalia: Enric Bosch

COL·LABORADORS DEL COMITÈ:

Responsable de Foguerons: Miquel Àngel Vergara

Suport en disseny d’activitats: Josep Antoni Torralba i Laia Déu

Gestió de la seguretat de festa major i premsa: Josep Maria Contel

Coordinadora del Juarat de Guarnits: Isabel Ribas

Aquest equip de govern de l’entitat liderarà les decisions preses en patronat durant el període 2018-2021.

Darrera fotografia del comitè de direcció de la Fundació Festa Major de Gràcia sortint.