El Patronat de la Fundació escull nou Comitè de Direcció

comi

El passat mes de gener, un correu de la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell enviat a tot el patronat comunicava el final del seu mandat com a presidenta de l'entitat. Passats 8 anys de mandat i segons el codi ètic de l'entitat, toca canvi de comitè de direcció. S'obria així un procès electoral a través del qual, comissions i patrons podien presentar les seves candidatures a formar un nou equip de govern. Només es va rebre una única candidatura i aquesta fou la que es va sotmetre a votació en el patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia del passat dilluns 7 de març de 2022.

patrona

La reunió va ser presidida pel comitè de direcció sortint i tingué lloc a Can Musons, al buc d'assaig dels Castellers de la Vila de Gràcia. El punt principal de la reunió de patrones i patrons fou el d'elecció del nou comitè de direcció i es realitzà a través de votació secreta. La candidatura encapçalada per Lina López fou àmpliament recolzada pel conjunt del patronat amb 5 abstencions i 25 vots a favor. En conseqüència, el nou comitè de direcció, amb forta presència femenina ocupant càrrecs de responsabilitat, estarà conformat per les següents persones:

- Lina López, presidenta.

- Isabel Ribas, vice-presidenta.

- Eva Arroyo, secretària.

- Toni Zafra, tresorer.

- Ema Vinuesa, vocal.

- Laia Déu, vocal.

- Josep Maria Contel, vocal.

- Henar Arranz, vocal.

- Jéssica Herrera, vocal.  

D'aquesta manera la història de la Fundació Festa Major de Gràcia va obrir el passat 7 de març de 2022 una nova etapa.