Can Musons, nou refugi climàtic de Gràcia.

1

La Fundació Festa Major de Gràcia, conscient dels efectes que està causant sobre la població les conseqüències del canvi climàtic s'activa i es proposa com a Refugi Climàtic per a la seva població més propera. Les altes temperatures que es pateixen en els darrers estius i el fet que les temperatures elevades cada cop comencin abans i acabin més tard ha fet que l'Ajuntament de Barcelona proposi ampliar la xarxa de Refugis Climàtics contra les onades de calor.

La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment en els grups més vulnerables, persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició, salut o edat pateixen de manera més directa els efectes de la calor, per exemple la gent gran.

Es preveu, que pels efectes de la crisi climàtica, cada vegada hi hagi més freqüència i intensitat d’onades de calor; actualment hi ha una onada de calor cada quatre anys de mitjana, i es preveu que en el millor dels casos aquesta freqüència es multipliqui per vuit i, en el pitjor, fins a 16.

2

Així mateix, l’exposició a temperatures fredes també està relacionada amb un augment de la mortalitat, i com en el cas de la calor, afecta també els grups més vulnerables, com la gent gran i les persones en situació de sensellarisme.

Per tots aquests motius, des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha decidit crear una xarxa d’espais de refugi climàtic.

Un espai de refugi climàtic té les característiques següents:

 • Pot ser interior o exterior.
  • Els espais interiors estan activats durant tot l’any perquè puguin ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred.
  • Els espais exteriors s’activen només durant la fase preventiva per de calor, que va del 15 de juny al 15 de setembre.
 • Són espais que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.
 • Als espais interiors climatitzats cal mantenir una temperatura de l’aire de 27 ºC durant l’estiu i de 19 ºC durant l’hivern.
 • Estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera).
 • NO és per a persones que requereixen atenció mèdica, que s’han de dirigir al centre de salut pertinent.
 • Han de tenir una bona accessibilitat, proporcionar àrees de descans confortables (cadires o bancs), aigua gratuïta i ser segurs.
 • Els parcs urbans que formen part d’aquesta xarxa tenen una presència elevada de verd urbà (superfície > 0,5 ha i índex NVDI (que indica la qualitat de la vegetació) > 0,4; són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i disposen de fonts d’aigua i seients.
 • Les àrees destinades a refugi climàtic són gratuïtes

 Donat que la nostra seu social compleix amb la majoria dels punts anteriorment descrits, que està obert durant tot l'estiu i que la Fundació Festa Major de Gràcia té un marcat esperit social i de servei al veïnat, especialment al més vulnerable, aquest 2024, l'entitat fa una passa més i oferim la nostra seu com a Refugi Climàtic amb la finalitat de lluitar contra les conseqüències del canvi climàtic.Per aquest motiu, l'equipament restarà obert a tothom, fent que el carrer Alzina número 9 sigui encara més accessible a tot el veïnat.

3