La Fundació Festa Major de Gràcia s'adhereix al compromís "Barcelona contra la soledat"

1

La Fundació Festa Major de Gràca pot realitzar les seves accions i activitats gràcies a la suma de connexions entre persones. Com entitat, podem existir gràcies a la mobilització de la societat, que connectada entre veïns i veïnes, poden fer realitat el miracle de l'associacionisme cultural. Una de les nostres missions com a entitat és la de mantenir viu aquest esperit associatiu i aquesta xarxa social i veïnal que identifica i defineix la nostra organització i la Vila de Gràcia en si. 

La soledat no desitjada s’ha convertit en un problema global de les societats actuals, vinculat al procés de modernitat, el desenvolupament urbà i l’increment de l’individualisme.

La Comissió Europea ja va alertar el 2015 que al voltant de 30 milions de persones adultes a Europa se sentien sovint soles, i instava a la necessitat de comprendre els diversos factors de la soledat en totes les etapes del cicle de vida per poder alleujar-la de manera efectiva.

A Barcelona, segons les dades de l’enquesta municipal Òmnibus de 2022, el 32,6% dels i les joves de 16 a 24 anys manifesta sentir-se sol o sola de vegades o sovint. En concret, un 9% manifesta sentir-se sol o sola sovint o molt sovint. El 27,6% de joves d’entre 25 i 34 anys manifesta tenir sentiments de soledat de vegades o sovint, mentre que el 14,3% de les persones grans, de 65 anys o més,  se senten soles amb aquesta freqüència. En el cas de les persones d’entre 55 i 64 anys, el percentatge és del 16%, i gairebé del 18% entre les persones adultes de 35 a 54 anys.

La majoria de persones ens sentim o ens sentirem soles en algun moment de la vida, però la capacitat d’enfrontar i superar aquesta soledat varia en funció de l’entorn i les relacions socials i de suport de les que disposa cadascú.

soledat

L’Ajuntament de Barcelona treballa activament des de fa anys per pal·liar el sentiment de soledat no desitjada a la ciutat, però davant l’evidència de les dades que confirmen el fenomen, ha esdevingut una prioritat de l’administració que ha quedat plasmada en l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030.

Per poder afrontar la soledat no desitjada de les persones no només ho hem de fer des de l’atenció i acompanyament a aquelles persones que ja la pateixen, també hem d’anticipar-nos per prevenir situacions de soledat i, sobretot, promocionar les relacions socials de qualitat que beneficiïn la cohesió social de la ciutat. Per a assolir-ho cal el compromís de tothom i des de la Fundació Festa Major de Gràcia ho hem fet signant i adherint-nos al compromís "Barcelona contra la soledat". Fent-ho ens comprometem a:

  • Treballar per donar a conèixer i sensibilitzar sobre la soledat no desitjada.
  • Fer pedagogia i sensibilització en els centres educatius en les diferents etapes escolars.
  • Dur a termes accions o iniciatives que ajudin a pal·liar la soledat no desitjada de les persones que la pateixin o bé fomentar les relacions socials per millorar l’entorn social i comunitari.
  • Impulsar les relacions socials i la socialització en les activitats que es desenvolupin a les entitats i entorns en els quals es participa, posant especial atenció a les situacions de soledat no desitjada.
  • Fomentar la relació presencial entre persones i entre generacions.
  • Promoure la cooperació i el voluntariat en totes les etapes de la vida com a eines de transformació social.