El carrer Progrés es proclama guanyador del concurs de guarniments de la Festa Major 2013

Carrer Progrés Primer Premi

A Barcelona, el dia 16 d’agost de 2013, reunits a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia, carrer de l’Alzina, 9, els membres del jurat del Concurs de Guarniments de Carrers de la Festa Major 2013 format per: Xavier Gómez i Batista, Tanja Grass, Matilde Pérez Batalla, Mireia Estrada Gelabert, Jaume Vila Alaman, César Gil Falla i Xavier Ferrés Padró acorden atorgar els premis següents:

CATEGORIES ESPECIALS

PREMI A LA REUTILITZACIÓ, Carrer MOZART

PREMI A LA IL•LUMINACIÓ, Carrer VERDI

PREMI A LA ORIGINALITAT, Carrer MOZART

PREMI AL DETALL ARTÍSTIC, Carrer MOZART a la serie de ocells

PREMI AL SOSTRE, Carrer MOZART

PREMI A LA PORTADA, Carrer PROGRÉS

Carrer Verdi del mig Segon Premi

CATEGORIA GENERAL

DISSETÈ PREMI, Carrer de LA PERLA amb 130 PUNTS

SETZÈ PREMI, Carrer CIUDAD REAL amb 146 PUNTS

QUINZÈ PREMI, Carrer CAMPRODON amb 155 PUNTS

CATORZÈ PREMI, Carrer PUIGMARTÍ amb 171 PUNTS

TRETZÈ PREMI, Plaça ROVIRA amb 197 PUNTS

DOTZÈ PREMI, Plaça de LA VILA amb 200 PUNTS

ONZÈ PREMI, Carrer FRATERNITAT DE DALT amb 202 PUNTS

DESÈ PREMI, Placeta SANT MIQUEL amb 213 PUNTS

NOVÈ PREMI, Carrer TORDERA amb 214 PUNTS

VUITÈ PREMI, Carrer LLIBERTAT amb 216 PUNTS

SETÈ PREMI, Carrer JOAN BLANQUES DE BAIX amb 223 PUNTS

SISÈ PREMI, Carrer BERGA amb 240 PUNTS

CINQUÈ PREMI, Carrer JOAN BLANQUES DE BAIX DE TOT amb 250 PUNTS

QUART PREMI, Carrer FRATERNITAT DE BAIX amb 268 PUNTS

Carrer Mozart Tercer Premi

PREMIS D’HONORTERCER PREMI D’HONOR, Carrer MOZART, amb 285 PUNTS

SEGON PREMI D’HONOR, Carrer VERDI amb 289 PUNTS

PRIMER PREMI D’HONOR, Carrer PROGRÉS amb 305 PUNTS