JA TENIM LES BASES DEL CONCURS DE CARTELL I IMATGE GRÀFICA DE LA FESTA MAJOR!

CONCURS

AMB UN ÚNIC PREMI GUANYADOR DE 2.000€

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CARTELLS: DEL 14 DE FEBRER A L’11 DE MARÇ (1a FASE) DEL 16 AL 23 DE MARÇ DE 2022 (2a FASE)

 

 1. OBJECTE:

Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones que hi vulguin participar, especialment a professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la publicitat, amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica de la Festa Major de Gràcia 2022.

 

 1. REQUISITS:
 • El concurs està obert a tothom que hi vulgui participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona o col·lectiu.
 • El format del cartell haurà de ser de 35 cm d’alt X 31,5 cm d’ample. Aquest format es deu a que al lateral del cartell s’hi inclou una banda amb logotips.
 • La tècnica és lliure però el disseny ha d’estar vectoritzat, apte per a la seva reproducció mitjançant quadricromia i que pugui tenir una bona aplicació tant en format paper com en digital. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
 • S’acceptaran tant obres originals com reproduccions digitals.
 • Les obres no poden anar signades, es signaran quan el jurat faci públic el nom de la persona guanyadora.
 • Les obres presentades en un format o en una presentació diferent als citats a les presents bases seran desqualificades.

 

 1. CONTINGUT:
 • El cartell haurà d’incloure necessàriament i exclusivament el text: “Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d’agost de 2022”. La frase ha de ser literal i no es podrà canviar el sentit ni l’ordre de les paraules. Pot ser motiu de desqualificació.
 • El disseny del cartell haurà d’incloure obligatòriament al menys un detall que evoqui la tasca veïnal de les comissions de festes (veïnat guarnint, eines i materials, guarnit, etc).
 • Les obres que presentin accions o actituds contràries als valors cívics i culturals de la festa seran descatalogades. El mateix passarà amb aquelles obres que incloguin en el seu disseny elements relacionats amb el consum de l’alcohol tals com ampolles, copes o noms de marques comercials.

 

 1. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINIS:
 • Preferiblement l’obra haurà de presentar-se en format digital a través del web: www.festamajordegracia.cat (a la plana inicial hi haurà l’enllaç al formulari). Caldrà pujar els arxius: PDF, JPG, PNG o TIFF a 300ppp i el projecte d’Illustrator, Indesign o altres. Un cop pujats, rebreu un missatge de confirmació amb un número de referència de la vostra candidatura que haureu de guardar.
 • Tot i així també hi haurà l’opció de venir a fer la inscripció presencialment a la nostra seu: Espai Albert Musons (c/Alzina, 9, BCN) els dilluns de 16 a 20h. Serà necessari portar en un dispositiu d’emmagatzematge (USB) tota la informació i el personal de l’entitat us farà la inscripció digitalment.
 • Les obres es podran presentar del 14 de febrer a l’11 de març (ambdós inclosos).  
 • Es comunicaran les propostes rebudes i s’escolliran les 15 obres que passaran a la segona fase del concurs. El dia 16 de març  a les 12h es publicarà al web el llistat d’obres admeses segons el número de referència i es comunicarà a les mateixes a través de correu electrònic.
 •  Les persones que passin a la segona fase, en el termini del 16 al 23 de març , hauran de presentar una proposta d’imatge gràfica derivada del cartell presentat i que obligatòriament ha d’incloure el disseny de la samarreta de festa major seguint les següents pautes:
  • La proposta del disseny de la samarreta podrà ser l’aplicació total o parcial de la imatge del cartell. Hi ha llibertat creativa sempre i quan es relacioni una imatge amb l’altra i aparegui el text de: “Festa Major de Gràcia. Del 15 al 21 d’agost de 2022”.
  • Mida de la imatge a estampar: 33 cm d’alçada x 30cm d’amplada com a màxim. S’adjunta imatge de referència.  

 

  • Es poden presentar un màxim de tres propostes de samarreta per disseny. Les propostes, a ser possible, han de presentar-se a 1 tinta i a 3 tintes. Si hi ha un disseny que l’autoria considera que no permet una opció o una altra és possible presentar-la només amb una de les dues, amb la conseqüent justificació (adjuntar un escrit breu).
  • El color de la samarreta es pot escollir. En última instància tant el disseny com el color de la samarreta s’acabaran decidint conjuntament amb l’entitat.
  • Per cada proposta caldrà presentar un arxiu amb la imatge sola en PDF, JPG, PNG o TIFF; i un segon arxiu amb la imatge implantada en una samarreta de màniga curta de cotó.
  • Dins de la proposta d’imatge gràfica, a part de la samarreta, opcionalment podeu presentar altres mostres com tasses, gots, imants, ventalls, etc.
  • Per tal de presentar les propostes de la segona fase caldrà tornar a omplir un formulari més breu que l’anterior, tan sols introduint el número de referència i pujant els arxius.
  • L’organització s’encarregarà de la impressió de les obres en una impremta especialitzada. Les persones participants, si ho prefereixen, poden portar-nos l’obra impresa dins el termini del 16 al 23 de març a la seu de l’entitat en l’horari citat anteriorment.
  • En el cas de portar l’obra impresa, cal dur-la dins un sobre amb el número de referència escrit a l’exterior. Només el número, NO s’ha de posar el nom de la persona concursant.

 

 1. JURAT:
 • Les persones que conformen el jurat cada any són diferents.
 • El jurat de la primera fase, el que fa la tria de les 15 millors obres, estarà format per dues persones del camp del disseny i una persona provinent de les comissions de festes.
 • El jurat de la segona fase, el que escull el podi d’honor i el cartell guanyador d’entre les 15 obres escollides, estarà format per una persona del camp del disseny i dues persones provinents de les comissions de festes.
 • En ambdós casos la Presidència de la Fundació de la Festa Major de Gràcia presenciarà el veredicte.

 

 1. PREMI I ACTE DE LLIURAMENT:
 • La teva obra serà la icona d’una de les festes populars més conegudes del país. La veuràs reproduïda en diversos formats i per tot arreu durant els mesos anteriors a la Festa Major de Gràcia. El teu nom apareixerà imprès al cartell i des de les xarxes socials de l’entitat es farà difusió de la teva obra i del teu nom. El teu projecte apareixerà tant en la premsa local com nacional.
 • El premi és de 2.000€ (menys impostos) per a un únic cartell i imatge guanyadors. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
 • El veredicte del concurs es farà públic el 7 d’abril de 2022 a les 19:30h.  Es preveu poder-lo realitzar als Jardins Manuel Torrente (C/Alzina, Barcelona) però s’acabarà decidint l’emplaçament i el format en funció de l’evolució de la pandèmia. L’acte de lliurament de premis es recordarà via correu electrònic a les persones participants i se’n farà publicitat des dels canals d’informació de la Fundació Festa Major de Gràcia.
 • El fet de no presentar-se a aquest acte pot representar la pèrdua del premi en metàl·lic.
 • Al lliurament de premis es farà públic només el cartell. La samarreta es coneixerà més endavant, com és tradició, en l’acte de presentació oficial de la festa.
 • A la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia s’organitzarà una exposició amb una selecció de les obres presentades al concurs des d’aquell mateix dia fins al 21 d’agost de 2022.
 • Després de l’exposició, les obres exposades i no premiades podran ser recollides del 3 al 28 d’octubre de 2022 a la seu de la Fundació Festa Major de Gràcia (Carrer Alzina, 9) en horari d’atenció al públic (dilluns a dijous de 16 a 20h i els divendres de 10 a 13:30h). Les obres que no siguin originals i no hagin estat recollides durant aquest període podran ser destruïdes.

 

 1. CONDICIONS PER A LA PERSONA GUANYADORA:
 • La persona guanyadora haurà d’entregar a l’organització la informació relativa al disseny (pantones, tipografia emprada...) i la imatge en diferents formats (JPEG, PDF, PNG inclosa la versió vectorial).
 • La persona guanyadora haurà de col·laborar fent adaptacions de la imatge pels següents suports:
  • Samarreta, bossa de tela, tassa, imant, xapa de cava i altres productes de marxandatge.
  • Adaptacions digitals per perfils i imatges de portada de les xarxes socials.
  • Altres possibles usos.
 • Els elements realitzats amb aquest disseny es podran comercialitzar durant la celebració de la Festa Major de Gràcia i en esdeveniments posteriors en cas que hi hagi material sobrant.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRAL:
 • La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a l’organització per a la reproducció d’aquestes obres.
 • Les persones participants es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.
 • La persona guanyadora del primer premi cedeix de forma voluntària i gratuïta, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, a la Fundació Festa Major de Gràcia els drets d’explotació de l’obra presentada i premiada (dret de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió en exclusiva permet a la Fundació explotar l’obra, amb exclusió d’altres persones -inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. Així mateix atorga legitimació a  la Fundació, independentment de la que tingui el cedent, per reclamar les facultats cedides.

Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al 93 459 30 80 en horari d’atenció al públic (de dilluns a dijous de 16 a 20h i divendres de 10 a 13:30h) o escriure’ns un correu a [email protected].