La Fundació tanca el 2014 mirant cap endavant

La Fundació aplica mesures per garantir una bona gestió i major transparència.

La passada reunió de patronat de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, que es va celebrar el passat 8 de juny a l’espai Albert Musons, va suposar el tancament de l’estudi dut a terme els darrers mesos a l’entorn de la targeta de crèdit de la Festa Major associada a l’anterior president.

Assessorats pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona i González Auditors, el Patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia va aprovar el tancament del procés i la posterior aprovació dels comptes de l’any 2014, amb el que es dóna per tancat tot el període.

El tancament de l’estudi de les despeses s’ha vist dilatat pel rebuig per part del Sr. Ricard Estruch al procés de mediació proposat per la Fundació a través del Col·legi d’advocats de Barcelona, i que pretenia tancar el procés de manera acordada.

Finalment s’ha tancat l’auditoria extraordinària amb un informe jurídic que eximeix la responsabilitat dels patrons per l’aprovació dels comptes corresponents als anys 2011, 2012 i 2013 malgrat l’existència de possibles irregularitats.

En l’aprovació dels comptes de l’any 2014 s’ha diferenciat de la despesa ordinària aquelles altres corresponents a la targeta assignada a l’anterior President i que presenten desviació de l’objectiu fundacional. Aquesta despesa es comptabilitza com a deute atribuït al Sr. Ricard Estruch, el qual serà requerit.

La Fundació valora molt l’exercici de transparència realitzat en tot aquest procés i la intenció de treballar perquè cap situació com aquesta es torni a produir. Per aquest motiu s’està elaborant de manera conjunta amb tots els patrons un codi ètic per a la fundació i un protocol de gestió econòmica que haurà de regir en el bon funcionament de la fundació i la bona praxi del totes les persones que hi col·laboren o hi treballen. D’aquesta manera la Fundació renovarà la manera de treballar, establint unes normatives més estrictes per millorar la transparència i aconseguir que el bon fer de la fundació i que la confiança mútua siguin els pilars en els que es basi aquesta nova etapa que la Festa Major de Gràcia ha iniciat.

La Fundació Festa Major de Gràcia vol transmetre que qualsevol altra informació que aparegui o pugui aparèixer fora d’aquest comunicat en els mitjans de comunicació no ha sortit de la Fundació ni del Comitè Directiu.