Objectius de La Fundació

Objectius de La Fundació

La Fundació Festa Major de Gràcia és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l’any 2009, hereva de la tradició de l’antiga Federació Festa Major de Gràcia. Tal com diuen els estatuts de l’entitat, la Fundació Festa Major de Gràcia  “té per objecte la defensa, promoció i difusió de la cultura popular catalana en el seu sentit més ampli, i en especial, la defensa, promoció i difusió de la Festa Major de Gràcia, en totes les seves vessants, lúdiques, culturals, esportives i veïnals, amb especial protecció als guarnits dels carrers, places i altres espais d’anàlogues característiques. També té per objecte la recerca, arxiu i divulgació de la documentació històrica de les festes tradicionals a l’antiga Vila i actual barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona”.

Sent beneficiari principal d’aquest objectiu fundacional el veïnat de Gràcia així com els barcelonins i barcelonines, aquesta Fundació és conscient de ser una de les principals manifestacions festives del país i treballa per a divulgar la seva història i els seus valors per a tot Catalunya i també a nivell internacional. Com diuen els Estatuts, la Fundació vetlla i té cura de la Festa Major de Gràcia, però no és aquest el seu únic objectiu ja que també ho és el fet de ser un motor cultural i veïnal de catalanitat a la Vila de Gràcia. Un motor on qui mou els engranatges són els propis veïns i veïnes que, agrupats en associacions i agermanats en la Fundació, gestionen i autorganitzen les seves festes populars tals com l’Aplec de la Sardana, la Cavalcada de les Carteres Reials, la Rua de Carnestoltes, el Cicle de Nadal, els Foguerons de Sant Antoni i un llarg etcètera d’accions culturals. Aquesta organització veïnal de base és un dels principals actius i valors de l’entitat i un dels aspectes que dóna personalitat pròpia a la Vila de Gràcia