Carla Carbonell elegida nova presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia

En la reunió ordinària del Patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia celebrada el dilluns 28 d’abril a les 21,00 hores, a l’Espai Albert Musons, seu de la fundació, el patronat d’aquesta va escollir a la senyora Carla Carbonell, representant del carrer de Joan Blanques de baix de tot, com a presidenta de l’entitat en substitució de Ricard Estruch que ha estat al front de la fundació des de la seva creació.