La passada cap al Pregó, nou acte de la festa!

àliga

Aquest acte es presenta des de Fundació Festa Major de Gràcia enguany per tal de dignificar l'acte del pregó i les primeres hores de la festa. A més a més, es pot fer perquè per primera vegada tenim els elements per fer aquesta acció a la festa gracienca. Les festes patrimonials, amb un important pes dins l’imaginari col·lectiu festiu donen molta importància al seguici inaugural, ja que és el moment que precedeix al pregó. Aquest és el moment on es fa evident que la festa és a punt de començar i es convida a tot el veïnat a unir-se al seguici per congregar-se a la plaça per escoltar el pregó. Aquest seguici a molts llocs rep el nom popular de “passada”, concepte que recull la idea d’unir autoritats, poble i pregoners darrera dels elements de la festa per anar d’un lloc important a un altre per escoltar un missatge concret: el pregó.

pregó

Com diem, la passada sol ser encapçalada per elements festius de primer ordre. La Festa Major de Gràcia proposa sumar aquesta activitat festiva en el moment que la Vila té els dos elements de màxima representació festiva municipal, els gegants i l’àliga. Com a molts indrets, a Gràcia aquests dos elements són de propietat municipal perquè són una eina de representació del poble. L’àliga és l’element més important a la imatgeria festiva catalana. La seva potència i la seva importància rau en el consens social popular de les diferents viles i pobles de sentir-se representades en aquest símbol ja des de l’edat mitjana. Per exemple, l’Àliga de Barcelona està documentada des del segle XIV i el seu manteniment era responsabilitat del Consell Municipal i per aquest motiu, l’Àliga s’havia de personar a tota cerimònia, festa oficial, religiosa o protocol·lària on assistís un membre del Consell de Cent, ja que s'entenia que amb l’Àliga es representava a tota la societat barcelonina i com a tal, rebia la màxima distinció. El vincle simbòlic entre Àliga i poble era i és tan gran que el Consell de Cent la va enviar a Saragossa l’any 1399 per a que representés als ciutadans i ciutadanes de Barcelona durant els actes de coronació del Rei Martí l’Humà. No obstant, l’alt valor simbòlic de les àligues no és qüestió aïllada de Barcelona, sinó de totes les poblacions que en tenen. Aquests elements rebien ambaixadors, Reis i visites il·lustres. Rebre el ball d’honor de l’àliga era la màxima distinció que es podia oferir a un nouvingut i el màxim símbol de benvinguda i respecte. A més a més, eren els únics elements festius que podien desfilar davant de la custòdia de la processó de Corpus i l’únic que podia ballar a la zona del presbiteri de les esglésies (zona més sagrada dels temples on només es permetia l’accés a clergues o preveres).

àliga

Ara que Gràcia té Àliga i Gegants, és el moment idoni per instaurar el seguici de la passada, un seguici inaugural festiu on hi és representat tothom: alcaldia, regidors, pregoners, organitzadors de la festa i tot el veïnat que vulgui veure com s’inicia a festa. La Passada sortirà de Can Musons, seu social de la Festa Major de Gràcia on els organitzadors oferiran el llibre de protocol de l’entitat a les autoritats perquè deixin els seus desitjos per a la Festa Major. En sortir, el seguici es dirigirà al carrer Maspons amb Pl. del Sol, on es trobaran amb el Toc d’Inici, seguici dels i les músiques de les colles de Cultura Popular de la Vila de Gràcia. Un cop junts, els dos seguicis baixaran fins a la Plaça de la Vila on es proclamarà el pregó. Un cop les pregoneres hagin fet el tradicional crit de "Visca Gràcia i visca la Festa Major!" amb el que simbòlicament es donen per iniciades les festes, les pregoneres baixaran a peu de plaça i serà llavors quan seran homenatjades amb el ball d'honor dels Gegants i l'Àliga de Gràcia. Tot això passarà per primer cop el proper 14 d'agost i tindrà els següents horaris:

gegants

17:30 – 18:00h – Passada cap al Pregó des de Can Musons fins a Pl del Sol.

18h – Trobada del seguici de la Passada amb el Toc d’Inici de les colles de cultura.

18:15h- Arribada a Pl de la Vila.

18:15-18:45h- Exhibició músics de les colles a la Pl de la Vila.

19:10h- Inici Pregó Oficial.

En acabar el pregó, davant de la porta principal del Districte: ball d’homenatge dels gegants i l’àliga per les pregoneres de la festa.